Contact


Pastor Sozdar Hosiyar
Mobiel 06 1170 3937
info@dedeurleiden.nl


Als u ons werk wilt ondersteunen dan zijn dit onze bankgegevens:

NL96 RABO 0345 5782 87
t.n.v. Evangeliegemeente De Deur Leiden

Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)
RSIN: 819205795

Adres gegevens:

Rietschans 71
2352 BB Leiderdorp
1e verdieping